Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

24. 10.: Vzdělávací zájezd Osvětim - 9. roč.
25. 10.: Bruslení 1.A, 2.BS, 3.A, 4.AS, 5.A.
29.-30. 10.: Podzímní prázdniny

Uveřejňování smluv se řídí zákonem č.340/2015 Sb. - zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

odkaz na Registr smluv

 

Škola zapojena v projektech

 

Rok 2017

 

Účetní závěrka za rok 2017

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha

 

Schválený rozpočet radou města Přerova a zastupitelstvem města Přerova dne 15.12.2017 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020

 

Rok 2016

 

Účetní závěrka za rok 2016

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha

Učebnice 2016 

kupní smlouva 

Po roce je z Tenisáčku Tenisák 2016/17

Kupní smlouva 

Tenisáček na ozdravném pobytu 2015/2016

Kupní smlouva

Rok 2015

 

Účetní závěrka za rok 2015

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha

Učebnice 2015

Kupní smlouva

Rok 2014

 

Účetní závěrka za rok 2014

rozvaha
výkaz zisku a ztráty
příloha

Ostatní

 

Zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky

Kupní smlouva

Dodávka elektřiny

Kupní smlouva