Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Ozdravný pobyt žáků 4. tříd se ruší

Letošní adaptační kurz se konal 29. a 30. září v Čekyni. Kurzu se zúčastnilo celkem 24 žáků ze 6.S.

Na konci září jsem měl obavu z počasí, ale to nám více než přálo. Vzhledem k dobrému počasí se podařilo uskutečnit veškerou náplň kurzu. Sportovní, postřehové, vzdělávací a turistické aktivity umožnily poznat žáky z jiného úhlu než ve školních lavicích. Žáci prožili situace, kdy si navzájem museli pomáhat a spolupracovat. Třída se ukázala jako velmi soutěživá a jednotlivé hry vítala velmi pozitivně. Závěrem bych chtěl poděkovat kolegyni p.uč. Vendule Maradové za aktivní přístup při organizaci veškerých her a soutěží.

Další obrázky si můžete prohlédnout zde.