Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

17. - 21. února: Troják - LVK - 1.S, 2.S, 3.AB, 4.AB, 5.AB
17. - 21. února: Hraběšice LVK 7.A,B
3. března od 16 h: Třídní schůzky + schůze důvěrníků KRPŠ
3. - 6. března: Sběr papíru
17. března od 16 h: Školička nanečisto (pro budoucí prvňáčky)

Vážení rodiče,

i letos se naše škola účastní projektu TSMPr - 7. ročníku soutěže ve sběru papíru, která probíhá v tomto školním roce od  1.10.2019 do 15.5.2020..

V areálu naší školy se sběr starého papíru uskuteční 3. – 6. března 2020

Ke škole bude přistaven kontejner, do kterého můžete odevzdávat sběr ve dnech:

úterý až pátek od 7.00 - 8.00h, v úterý pak i od 14.00 – 16.00h

 

Berte prosím na vědomí tuto informaci od Technických služeb města Přerova. 

Z důvodu radikálního snížení výkupních cen papíru na trhu v České republice jsme nuceni v rámci projektu Sběr papíru v základních a mateřských školách přistoupit ke snížení výkupních cen této suroviny : 

S platností od 1. ledna 2020 budou výkupní ceny pro ZŠ upraveny následovně : 

0,80 Kč za kilogram odevzdaného papíru v areálu školy

1,00 Kč za kilogram odevzdaného papíru ve sběrných dvorech

Odevzdaný papír bude obsahovat pouze časopisy, noviny a knihy.

V případě, že bude papír obsahovat lepenku a karton, nebude za něj vyplacena cena a nebude započítán do soutěže. 

TSMPr si také vyhrazují právo nepřevzít karton a lepenku v rámci svozu z areálu ZŠ

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení žáci a zákonní zástupci,

rád bych touto cestou uklidnil všechny naše studenty, rodiče a také širokou veřejnost, že v rámci  projektu Edison nehrozí naší škole žádné nebezpečí ve spojitosti s nákazou koronavirem.

Berte prosím na vědomí tyto 3 zásadní informace :

1) Stážistka Victoria pochází z provincie Peking, nikoliv Wu-chan

2) V Evropě je již 21 dní a inkubační doba nemoci je 2 – 14 dní. V době, kdy nemoc propukla v její provincii, byla již v ČR. Victoria se v současné době těší dobrému zdraví.

3) Není zatím zaznamenán jediný případ, že by nemoc zasáhla děti, které dosáhly věku 15 let a méně.

Byl bych také rád, abychom společně naplnili hlavní smysl celého projektu, což je odstranění bariér a předsudků vůči lidem z odlišného kulturního a sociálního prostředí.

Věřím, že všichni přispějeme k tomu, že se zde naše stážistky budou cítit dobře a na naši republiku budou vzpomínat s úctou a respektem.

S pozdravem

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Ve dnech 9. - 16. února 2020 proběhne na naší škole projekt EDISON, který organizuje společnost AIESEC. Na škole budou po dobu jednoho týdne působit anglicky mluvící stážisté z různých zemí světa (Polsko, Čína, Indonésie), v rámci hodin angličtiny budou probíhat workshopy na různá témata a hlavně se studenti aktivně zapojí do konverzace v angličtině.

Bližší informace o našich stážistech naleznete v těchto odkazech : 

Wilda - Indonésie

Shaq Qi (Victoria) - Čína

Hlavním smyslem projektu EDISON je spojovat mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

                                                       Magda Churdárková, vedoucí projektu EDISON

Vážení rodiče,

i letos se naše škola zúčastní projektu TSMPr - 7. ročníku soutěže ve sběru papíru, která probíhá v tomto školním roce od  1.10.2019 do 15.5.2020..

V areálu naší školy se sběr starého papíru uskuteční v těchto týdnech:

8. – 11. října 2019 a 3. – 6. března 2020

Ke škole bude přistaven kontejner, do kterého můžete odevzdávat sběr ve dnech:

úterý až pátek od 7.00 - 8.00h, ve středu pak i od 14.00 – 16.00h

Vážení rodiče,

bližší informace o prvních dnech ve škole vašeho prvňáčka naleznete zde.

Milí žáci, milé žákyně, 

v pondělí 2. září 2019 od 8:00 zahájíme úvodní hodinou nový školní rok.

Prvňáčci, při pěkném počasí se s vámi poprvé setkáme v pondělí 2. 9. 2019 v 9:00 před školou, poté vás paní učitelky odvedou do vašich tříd.

Těšíme se na vás.

Vaše škola

 

Seznam pomůcek pro školní rok 2019/2020 naleznete zde.