Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Vážení rodiče,

i letos se naše škola zúčastní projektu TSMPr - 5. ročníku soutěže s ve sběru papíru a hliníkových obalů. Sběr se uskuteční v letošním šk. r. na naší škole v těchto týdnech:

18. – 22. září 2017, 19. – 23. února 2018 a 9. – 13. dubna 2018.

Ke škole bude přistaven kontejner, do kterého můžete odevzdávat sběr ve dnech:

úterý až pátek od 7.00 - 8.00h, v úterý pak i od 14.00 – 16.00h.

Tak, jako v loňském školním roce, pokračuje i letos možnost odevzdávat starý papír také ve sběrnách Technických služeb města Přerova s.r.o. (www.tsmpr.cz), a to ve sběrných dvorech v ulici Na hrázi a v ulici Želatovská, ve všední dny od 6 – 17h, v sobotu od 8 – 12h a v neděli od 12 – 16h.

Sběr můžete rovněž odevzdávat i u firmy Sběrné suroviny Tomeček s.r.o. (www.suroviny-prerov.cz), a to na provozovně ul. Kojetínská (Po 7-17h, Út-Pá 7-15h, So 7-12h), se kterou má naše škola dlouholetou spolupráci.

V obou případech rodič nahlásí jméno a školu svého dítěte, sběrna vystaví rodiči potvrzení o odevzdaném množství papíru, které žák odevzdá ve škole.

V rámci soutěže TSMPr organizují také sběr hliníkových obalů od nápojů (plechovky). Tyto lze odevzdávat pouze ve sběrných dvorech TSMPr, žák obdrží doklad o množství.

Zároveň připomínáme, že také dlouhodobě pokračuje soutěž ve sběru starých baterií, které mohou žáci odevzdávat ve škole u p. uč. Křístka.

Vážení rodiče a žáci, škola děkuje všem, kteří se v minulých letech zapojili do sběrové akce a podpořili tak aktivitu třídění odpadu v našem městě. Věříme že, naši školu opět touto akcí podpoříte.

Mgr. Tomáš Jelínek v.r. ředitel školy