Základní škola Přerov, U Tenisu 4

V pondělí 3. 9. 2018 v 8:00 zahájí školní rok 2018/2019 žáci 2. - 9. ročníku. Prvňáčky přivítáme v 9:00 na školním hřišti.

Vzhledem k probíhající rekonstrukci hlavního vchodu do školy bude do školy umožněn vstup po dřevěném chodníku. Do budovy školy mohou žáci vstupovat již od 7:20 bočním služebním vchodem.

Prosíme žáky, aby se před vyučováním ani po skončení výuky nezdržovali před budovou školy, nevstupovali na staveniště, dodržovali zásady bezpečnosti.

Rodiče, kteří si odpoledne budou vyzvedávat děti z družiny, po příchodu do školy bočním vchodem projdou šatnami do vestibulu, kde si zazvoní na příslušné oddělení školní družiny.

 

Těšíme se na vás a doufáme, že vše společnými silami zvládneme.

                                                                          Kolektiv zaměstnanců