Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

věnujte prosím pozornost následujícím informacím směřujícím k organizačnímu zajištění činnosti tříd školní družiny ze strany statutárního města Přerova jako zřizovatele Základní školy Přerov, U Tenisu 4 a Základní školy Přerov, Želatovská 8.

Z aktuálního statického posouzení objektu Mateřské školy Přerov, U tenisu 2, vyplývá, že je nutné vyvrátit všechny možné pochybnosti o stabilitě podloží budovy a to zejména z důvodu dlouhodobého výrazného sucha a sesychání zeminy pod budovou mateřské školy. Z tohoto důvodu bude dne 5. 9. 2018 v odpoledních hodinách provedena odkopová sonda.

Pro zajištění maximální bezpečnosti dětí uvedené mateřské školy jsme přijali následující preventivní opatření. Po nezbytně nutnou dobu bude zajištěn náhradní provoz mateřské školy v objektech základních škol - ZŠ Přerov, U Tenisu, v prostorách dvou tříd školní družiny a ZŠ Přerov, Želatovská, rovněž v prostorách dvou tříd školní družiny.

Provoz školní družiny v rozsahu 2 tříd na každou jmenovanou základní školu bude od 6. 9. 2018 zajištěn v kmenových třídách základních škol.

S ohledem na tuto situaci si Vás dovolujeme požádat o pochopení nutnosti řešit toto mimořádné preventivní opatření z důvodu zajištění bezpečnosti dětí mateřské školy.

Ihned po vyhodnocení zjištěných skutečností statikem Vás budeme dále informovat.

Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Vedení ZŠ Přerov, U tenisu 4 a města Přerova