Vytisknout

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí a žáků,

věnujte prosím pozornost následujícím informacím statutárního města Přerova jako zřizovatele Mateřské školy Přerov, U Tenisu 2, k obnovení běžného provozu předškolního zařízení.

Dne 20. 9. 2018 byla provedena kontrola provedených prací na statickém zajištění budovy MŠ U Tenisu a statik konstatoval, že současný stav budovy umožňuje obnovení provozu mateřské školy k 24. 9. 2018.

S ohledem na tyto skutečnosti zajistí Magistrát města Přerova zpětné stěhování potřebného movitého vybavení jednotlivých tříd mateřské školy ze školních družin ZŠ Želatovská a ZŠ U Tenisu tak, aby v pondělí 24. 9. 2018 bylo obnoveno předškolní vzdělávání ve všech čtyřech třídách MŠ U Tenisu.

Současně bude ukončen náhradní provoz celkem čtyř oddělení školních družin ZŠ U Tenisu a ZŠ Želatovská v prostorách kmenových tříd základních škol.

Děkujeme všem rodičům dětí a žáků z dotčených škol za pochopení, ředitelům a pedagogickým pracovníkům za profesionální přístup a ještě jednou se omlouváme za vzniklé komplikace.

Vedení města Přerova