Vytisknout

Vážení rodiče,

i letos se naše škola zúčastní projektu TSMPr - 7. ročníku soutěže ve sběru papíru, která probíhá v tomto školním roce od  1.10.2019 do 15.5.2020..

V areálu naší školy se sběr starého papíru uskuteční v těchto týdnech:

8. – 11. října 2019 a 3. – 6. března 2020

Ke škole bude přistaven kontejner, do kterého můžete odevzdávat sběr ve dnech:

úterý až pátek od 7.00 - 8.00h, ve středu pak i od 14.00 – 16.00h

Tak, jako v loňském školním roce, pokračuje i letos možnost odevzdávat starý papír také ve sběrnách Technických služeb města Přerova s.r.o. (www.tsmpr.cz), a to ve sběrných dvorech v ulici Na hrázi a v ulici Želatovská, ve všední dny od 7 – 17h, v sobotu od 8 – 16h.  

Cena za 1 kg papíru ve sběrných surovinách - 1,20 Kč

Ce na za 1 kg papíru odevzdaný v areálu školy - 1,00 Kč

Sběr můžete rovněž odevzdávat i u firmy Sběrné suroviny Tomeček s.r.o. (www.suroviny-prerov.cz), a to na provozovně ul. Kojetínská (Po 7-17h, Út-Pá 7-15h, So 7-12h), se kterou má naše škola dlouholetou spolupráci.

V obou případech rodič nahlásí jméno a školu svého dítěte, sběrna vystaví rodiči potvrzení o odevzdaném množství papíru, které žák odevzdá ve škole.

Zároveň připomínáme, že také dlouhodobě pokračuje soutěž ve sběru starých baterií, které mohou žáci odevzdávat ve škole u p. uč. Křístka.

Vážení rodiče a žáci, škola děkuje všem, kteří se v minulých letech zapojili do sběrové akce a podpořili tak aktivitu třídění odpadu v našem městě. Věříme že, naši školu opět touto akcí podpoříte.

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy