Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Vážení rodiče,

i letos se naše škola účastní projektu TSMPr - 7. ročníku soutěže ve sběru papíru, která probíhá v tomto školním roce od  1.10.2019 do 15.5.2020..

V areálu naší školy se sběr starého papíru uskuteční 3. – 6. března 2020

Ke škole bude přistaven kontejner, do kterého můžete odevzdávat sběr ve dnech:

úterý až pátek od 7.00 - 8.00h, v úterý pak i od 14.00 – 16.00h

 

Berte prosím na vědomí tuto informaci od Technických služeb města Přerova. 

Z důvodu radikálního snížení výkupních cen papíru na trhu v České republice jsme nuceni v rámci projektu Sběr papíru v základních a mateřských školách přistoupit ke snížení výkupních cen této suroviny : 

S platností od 1. ledna 2020 budou výkupní ceny pro ZŠ upraveny následovně : 

0,80 Kč za kilogram odevzdaného papíru v areálu školy

1,00 Kč za kilogram odevzdaného papíru ve sběrných dvorech

Odevzdaný papír bude obsahovat pouze časopisy, noviny a knihy.

V případě, že bude papír obsahovat lepenku a karton, nebude za něj vyplacena cena a nebude započítán do soutěže. 

TSMPr si také vyhrazují právo nepřevzít karton a lepenku v rámci svozu z areálu ZŠ

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy