Vytisknout

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, 

od 11. května je umožněna přítomnost žáků 9. ročníků na základní škole za účelem přípravy na jednotné přijímací zkoušky, které se budou konat v průběhu června.

Naše škola nabízí žákům 9. ročníků následující způsob vzdělávání :

Přítomnost žáků bude ohraničena na dobu od 8 - 14 hodin a proběhnou vždy dva bloky (90 minut) vzdělávání v českém jazyce a matematice a to 2 krát týdně.

Žáci budou rozděleni do 5 skupin a v každé skupině bude maximálně 15 žáků. Jednotlivé skupiny se nebudou potkávat a složení skupin se nebude měnit.

Třídy 9.AB budou rozděleny na 2 skupiny a do školy budou docházet v pondělí a ve středu v době od 8:00 - 12:00.
Třídy 9.CS budou rozděleny na 3 skupiny a do školy budou docházet v úterý a ve čtvrtek v době od 8:00 - 14:00. 

Hygienické podmínky vzdělávání

  • každý žák bude s sebou mít ke vzdělávání minimálně 2 roušky a igelitový sáček na jejich uložení
  • roušku bude mít žák nasazenou při vstupu do budovy a ve společných prostorách
  • nošení roušek ve třídě(skupině) vždy vyhodnotí vyučující
  • škola zajistí dezinfekci rukou a prostor pro všechny žáky a zaměstnance

 

Škola bude v dané dny otevřena vždy od 7:30 a pro 5. skupinu v úterý a ve čtvrtek také od 9:30. Před školou a v šatně se žáci  nebudou zdržovat a plynule budou pokračovat do třídy. Ve třídě se také převléknou a přezují. 

Apeluji na zdravý rozum všech zákonných zástupců, že nebudou do školy posílat dítě, které vykazuje jakékoliv příznaky nemoci.  V případě, že se takový žák ve škole objeví, bude izolován a škola bude okamžitě informovat rodiče, aby si takového žáka ze školy odvedl.


Součástí přihlášení ke vzdělávání je také čestné prohlášení, které musí podepsat zákonný zástupce a žák jej donese do školy v pondělí 11. května. Bez čestného prohlášení žáka do školy nemůžeme vpustit.  

V případě, že žák do školy v době vzdělávání nepřijde, bude omluven předem zákonným zástupcem.

Stravování žáků bude v kompetenci zákonných zástupců. 

 
S pozdravem 
 
Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy