Vytisknout

Vážení zákonní zástupci, milí žáci

na závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku budou mít vliv tyto kritéria. 

Hlavními  kritérii budou

Vedlejšími kritérii budou

Výsledky hodnocení budou žákům oznámeny s dostatečným předstihem, aby měli případně dostatek času některé věci dodělat, či napravit. 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností týkajících se hodnocení se obracejte přímo na učitele daných předmětu.

Způsob předávání vysvědčení, které spadá na datum 30. června se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucích. O konkrétním postupu, včetně termínů,vás budeme informovat na našich webových stránkách.

S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy