Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Vážení zákonní zástupci, milí žáci

od 25. května je umožněna přítomnost žáků 1. stupně v budově naší školy. 

Dopolední výuka od 8:00 - 12:00 bude zaměřena na probírání a opakování učiva. Obsah učiva odpovídá látce probírané v distančním vzdělávání. 

Odpolední vzdělávání začíná ve 12:00 a končí v 16:00. Půjde o aktivity běžně provozované ve školní družině.  

Budova bude pro žáky zpřístupněna od 7:30 do 8:00. Do školy budou žáci vcházet hlavním vchodem a také bočním vchodem od Hotelu Fit. Před školou a v šatně se nebudou žáci zdržovat a plynule budou pokračovat do třídy. 

Žáci jsou rozděleni do 16 skupin pro dopolední výuku a 9 skupin pro výuku odpolední. 

Podrobnější informace o začátku a konci vzdělávání či rozdělení do jednotlivých skupin obdrží všichni zákonní zástupci od jejich třídních učitelů.

Hygienické podmínky vzdělávání

  • každý žák bude s sebou mít ke vzdělávání minimálně 2 roušky a igelitový sáček na jejich uložení 

  • roušku bude mít žák nasazenou při vstupu do budovy a ve společných prostorách

  • nošení roušek ve třídě(skupině) vždy vyhodnotí vyučující či vychovatel

  • škola zajistí dezinfekci rukou a prostor pro všechny žáky a zaměstnance


Apeluji na zdravý rozum všech zákonných zástupců, že nebudou do školy posílat dítě, které vykazuje jakékoliv příznaky nemoci. V případě, že se takový žák ve škole objeví, bude izolován a škola bude okamžitě informovat rodiče, aby si takového žáka ze školy odvedl. 

Součástí přihlášení ke vzdělávání je také čestné prohlášení, které musí podepsat zákonný zástupce a žák jej donese do školy v pondělí 25. května.  

V případě, že žák do školy v době vzdělávání nepřijde, bude omluven předem zákonným zástupcem. 

Žáka, který se ke vzdělávání nepřihlásil včas, nelze již později do žádné skupiny zařadit. 

Dětem budou obědy automaticky přihlášeny dle projeveného zájmu, v případě absence rodič obědy včas odhlásí (581 201 259).

Obědy se nevydávájí do vlastních jídlonosičů.

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde. 

S pozdravem  Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy