Vytisknout

Vážení zákonní zástupci, milí žáci

od 25. května je umožněna přítomnost žáků 1. stupně v budově naší školy. 

Dopolední výuka od 8:00 - 12:00 bude zaměřena na probírání a opakování učiva. Obsah učiva odpovídá látce probírané v distančním vzdělávání. 

Odpolední vzdělávání začíná ve 12:00 a končí v 16:00. Půjde o aktivity běžně provozované ve školní družině.  

Budova bude pro žáky zpřístupněna od 7:30 do 8:00. Do školy budou žáci vcházet hlavním vchodem a také bočním vchodem od Hotelu Fit. Před školou a v šatně se nebudou žáci zdržovat a plynule budou pokračovat do třídy. 

Žáci jsou rozděleni do 16 skupin pro dopolední výuku a 9 skupin pro výuku odpolední. 

Podrobnější informace o začátku a konci vzdělávání či rozdělení do jednotlivých skupin obdrží všichni zákonní zástupci od jejich třídních učitelů.

Hygienické podmínky vzdělávání


Apeluji na zdravý rozum všech zákonných zástupců, že nebudou do školy posílat dítě, které vykazuje jakékoliv příznaky nemoci. V případě, že se takový žák ve škole objeví, bude izolován a škola bude okamžitě informovat rodiče, aby si takového žáka ze školy odvedl. 

Součástí přihlášení ke vzdělávání je také čestné prohlášení, které musí podepsat zákonný zástupce a žák jej donese do školy v pondělí 25. května.  

V případě, že žák do školy v době vzdělávání nepřijde, bude omluven předem zákonným zástupcem. 

Žáka, který se ke vzdělávání nepřihlásil včas, nelze již později do žádné skupiny zařadit. 

Dětem budou obědy automaticky přihlášeny dle projeveného zájmu, v případě absence rodič obědy včas odhlásí (581 201 259).

Obědy se nevydávájí do vlastních jídlonosičů.

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde. 

S pozdravem  Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy