Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Vážení zákonní zástupci, milí žáci

od 8. června je umožněna přítomnost žáků 2. stupně v budově naší školy.

Vzdělávání žáků bude probíhat dvakrát týdně a to pro žáky 6. - 8. ročníků.

Pro žáky 9. ročníků nebudeme z organizačních a prostorových důvodů výuku organizovat

Budova bude pro žáky zpřístupněna od 7:40 do 8:00. Do školy budou žáci vcházet hlavním vchodem a také bočním vchodem od Hotelu Fit. Před školou a v šatně se nebudou žáci zdržovat a plynule budou pokračovat do třídy.

Žáci jsou rozděleni do 16 skupin v rámci jednotlivých tříd. 

Podrobnější informace o začátku a konci vzdělávání či rozdělení do jednotlivých skupin obdrží všichni zákonní zástupci od jejich třídních učitelů.

Hygienické podmínky vzdělávání

  • každý žák bude s sebou mít ke vzdělávání minimálně 2 roušky a igelitový sáček na jejich uložení
  • roušku bude mít žák nasazenou při vstupu do budovy a ve společných prostorách
  • nošení roušek ve třídě(skupině) vždy vyhodnotí vyučující 
  • škola zajistí dezinfekci rukou a prostor pro všechny žáky a zaměstnance


Apeluji na zdravý rozum všech zákonných zástupců, že nebudou do školy posílat dítě, které vykazuje jakékoliv příznaky nemoci. V případě, že se takový žák ve škole objeví, bude izolován a škola bude okamžitě informovat rodiče, aby si takového žáka ze školy odvedl.

Součástí přihlášení ke vzdělávání je také čestné prohlášení, které musí podepsat zákonný zástupce a žák jej donese do školy v pondělí 8. června.

V případě, že žák do školy v době vzdělávání nepřijde, bude omluven předem zákonným zástupcem. 

Obědy nelze pro žáky 2. stupně zajistit

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde.

S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy