Vytisknout

Vážení zákonní zástupci, milí žáci

od 8. června je umožněna přítomnost žáků 2. stupně v budově naší školy.

Vzdělávání žáků bude probíhat dvakrát týdně a to pro žáky 6. - 8. ročníků.

Pro žáky 9. ročníků nebudeme z organizačních a prostorových důvodů výuku organizovat

Budova bude pro žáky zpřístupněna od 7:40 do 8:00. Do školy budou žáci vcházet hlavním vchodem a také bočním vchodem od Hotelu Fit. Před školou a v šatně se nebudou žáci zdržovat a plynule budou pokračovat do třídy.

Žáci jsou rozděleni do 16 skupin v rámci jednotlivých tříd. 

Podrobnější informace o začátku a konci vzdělávání či rozdělení do jednotlivých skupin obdrží všichni zákonní zástupci od jejich třídních učitelů.

Hygienické podmínky vzdělávání


Apeluji na zdravý rozum všech zákonných zástupců, že nebudou do školy posílat dítě, které vykazuje jakékoliv příznaky nemoci. V případě, že se takový žák ve škole objeví, bude izolován a škola bude okamžitě informovat rodiče, aby si takového žáka ze školy odvedl.

Součástí přihlášení ke vzdělávání je také čestné prohlášení, které musí podepsat zákonný zástupce a žák jej donese do školy v pondělí 8. června.

V případě, že žák do školy v době vzdělávání nepřijde, bude omluven předem zákonným zástupcem. 

Obědy nelze pro žáky 2. stupně zajistit

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde.

S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy