Vytisknout

Vážení žáci, zákonní zástupci,

organizace závěru školního roku 2019/2020 bude vypadat následovně.

 

Organizace vzdělávání

1. stupeň

Vzdělávání bude probíhat ve stejném režimu a to do pondělí 29.6.2020

2. stupeň

Vzdělávání bude probíhat v běžném režimu a to do čtvrtku 25.6.2020. V pondělí 29.6.2020 budou z organizačních důvodů žáci 2. stupně zůstávat doma.

Učebnice

Učebnice se budou vybírat a rozdávat až v září. 
Výjimku tvoří žáci 9. ročníků a přijatí žáci na víceletá gymnázia. Vybírání od těchto žáků je v kompetenci třídního učitele. 
 
Školní družina

 

Provoz školní družiny bude zajištěn do 30.6. a to do 16:00.

 

Předávání vysvědčení

Slavnostní předání vysvědčení proběhne v úterý 30. června a to od 8:00 – 8:45. Předávání vysvědčení se mohou účastnit všichni žáci, nevztahuje se na ně limit 15 žáků ve skupině. Každý žák bude mít s sebou roušku. 

Žáci, kteří nebudou 30. června ve škole, si mohou vyzvednout vysvědčení o prázdninách v době úředních hodin. Vysvědčení nelze vydat dříve.

 

Ošetřovné

Berte prosím na vědomí, že pokud dítě navštíví školu v konkrétní den, nárok na výplatu ošetřovného za tento den zaniká.

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy