Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Vážení žáci, zákonní zástupci,

v úterý 1. září 2020 od 8:00 zahájíme nový školní rok. Úvodní hodina žáků 2. - 9. ročníku proběhne v době od 8:00 – 8:30.

S žáky a žákyněmi 1. tříd se poprvé setkáme v 9:00 před budovou školy, poté si vás paní učitelky odvedou do vašich tříd.

V případě nepříznivého počasí proběhne uvítání prvňáčků přímo ve třídách v budově školy.

Vzhledem k větší koncentraci rodičů a žáků, doporučujeme zákonným zástupcům chránit si dýchací cesty rouškou.

Provoz ŠD bude zajištěn první školní den do 16:00, ostatní dny pak do 16:30. 

Těšíme se na vás.

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy