Vytisknout

Vážení žáci a zákonní zástupci, 

v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky Základní školy Přerov, U tenisu 4 ředitelské volno.

Jedná se o následující dva dny :

Mimo provoz v tyto dny bude i školní družina.

Důvodem pro vyhlášení těchto dnů volna je školení celého pedagogického sboru v rámci DVPP a tudíž nelze zajistit běžný provoz školy a školní družiny.

 

S pozdravem                                                                Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy