Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Vážení rodiče,

i letos se naše škola zúčastní projektu TSMPr - 8. ročníku soutěže ve sběru papíru, která probíhá v tomto školním roce od  1.10.2020 do 28.5.2021. 

Papír můžete vozit pouze do sběrných dvorů TSMPr. Sběr papíru do kontejnerů u budovy školy jsme zrušili z důvodu dopravních komplikací a také kvůli nižší výkupní ceně. 

Sběr můžete rovněž odevzdávat i u firmy Sběrné suroviny Tomeček s.r.o. (www.suroviny-prerov.cz), a to na provozovně ul. Kojetínská (Po 7-17h, Út-Pá 7-15h, So 7-12h), se kterou má naše škola dlouholetou spolupráci.

V obou případech rodič nahlásí jméno a školu svého dítěte, sběrna vystaví rodiči potvrzení o odevzdaném množství papíru, které žák odevzdá ve škole.

Zároveň připomínáme, že také dlouhodobě pokračuje soutěž ve sběru starých baterií, které mohou žáci odevzdávat ve škole u p. uč. Křístka.

Vážení rodiče a žáci, škola děkuje všem, kteří se v minulých letech zapojili do sběrové akce a podpořili tak aktivitu třídění odpadu v našem městě. Věříme že, naši školu opět touto akcí podpoříte.

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy