Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Vážení zákonní zástupci, milí žáci

berte prosím na vědomí, že za doby trvání budou na škole platit další následující omezení : 

  • na 1. stupni2. stupni je zakázán zpěv v HV či jiných předmětech

  • na 2. stupni je pak zakázána sportovní činnost v rámci předmětu TV

  • bude přerušena činnost všech kroužků po dobu mimořádného opatření

Na 1. stupni probíhá výuka TV bez omezení.

S pozdravem  Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy