Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Vážení zákonní zástupci,

na základě rozhodnutí vlády se vrací 30. listopadu ke vzdělávání většina žáků naší školy. Berte prosím na vědomí následující informace.

Organizace vzdělávání – prezenční a distanční výuka

Žáci 1. stupně – 1. - 5. ročníky – prezenční výuka

Žáci 9. ročníku – prezenční výuka

Žáci 6. - 8. ročníku – prezenční a distanční výuka dle následujícího harmonogramu

 

30. 11. – 4. 12. a 14. 12. – 18. 12. 2020

prezenční výuka: 6.B, 7.B, 7.S, 8.B, 8.S

distanční výuka: 6.A, 6.C, 7.A, 7.C, 8.A

 

7. 12. – 11. 12. a 21. 12. – 22. 12. 2020

prezenční výuka: 6.A, 6.C, 7.A, 7.C, 8.A

distanční výuka: 6.B, 7.B, 7.S, 8.B, 8.S

 

Stravování

Všem žákům na prezenční výuce bude přihlášen oběd a budou se stravovat dle harmonogramu a to od 11:20 do 14:00.

Žáci na distanční výuce si budou moci oběd vyzvedávat u zásobovací rampy jídelny od 13:00 – 13:45. Oběd si přihlašujte individuálně.

 

Hygienické podmínky

 • žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku

 • budeme pravidelně větrat učebny a tak se lépe oblečte

 • dezinfekce bude k dispozici ve všech třídách

 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

 

Příchod do školy

 • škola bude přístupná pro všechny žáky od 7:20

 • nezdržujte se před školou a v šatně. Odcházejte plynule do kmenových tříd

 

Školní družina
 • provoz družiny bude zajištěn od 6:00  do 16:30 pro žáky 1. - 4. ročníků
 • v době od 13:00 - 14:30 budou děti v případě slušného počasí chodit ven

 

Konzultační hodiny

 • dne 1.12. jsou konzultační hodiny zrušeny

 • po předchozí domluvě s učitelem je možné si sjednat individuální konzultaci

 

Příspěvky KRPŠ

 • budeme vybírat částku 100 Kč

 • výběr příspěvků přesuneme na měsíc únor