Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Výsledky evaluačního dotazníku. V únoru 2006 jsme formou dotazníku oslovili rodiče našich žáků aby se vyjádřili k výchovně vzdělávací činnosti naší školy.
Vážení rodiče,                                                                                                 

děkujeme Vám za  Váš názor, zvláště pak těm, kteří ho  vyjádřili  rozvitěji. Vašeho názoru si vážíme, přispěl  k analýze naší  školy a  budeme z něho vycházet při tvorbě školního vzdělávacího programu
 Nabízíme Vám zpracované výsledky

 rozhodně souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím nechci nebo memohu se vyjádřit Rozdáno 500 rodičům
1. Škola poskytuje mému dítěti dobrou úroveň vzdělání 250 187 7 1 15 0
2. Škola poskytuje mému dítěti dostatek příležitostí vzdělávat podle jeho zájmu 195 217 28 3 17 460
3. Jsem spokojen s kvalitou výuky ve škole 221 203 21 2 12 459
4. Na znalosti mého dítěte jsou kladeny přiměřeně vysoké požadavky 173 215 38 7 15 448
5. Současné přístupy hodnocení výsledků mého dítěte jsou nastaveny správně 198 207 26 4 24 459
6. Doba, kterou tráví mé dítě domácí přípravou na vyučování, je příliš dlouhá 38 99 216 78 24 455
7. Nultá hodina v rozvrhu je pro naši rodinu přijatelná 98 133 73 66 78 448
8. Výchovný režim školy je správný 205 206 16 3 29 459
9. Škola poskytuje mému dítěti bezpečné prostředí 196 209 19 2 38 464
10. Škola podporuje u dětí spolupráci a vzájemnou úctu 154 184 26 7 48 419
11. S dítětem často mluvíme o dění ve  škole 291 136 13 1 11 452
12. Nabídka mimoškolní činnosti plně uspokojuje potřeby mého dítěte 188 183 48 8 36 463
13. Mám možnost se v dostatečné míře informovat       o úspěších i o problémech mého dítěte ve škole                            & nbsp;                 298 135 16 4 6 459
14. Osobní konzultace s učiteli mi vyhovují více než klasické třídní schůzky 276 144 22 4 13 459
15. Mám dobrý pocit z jednání s pracovníky školy 239 178 17 3 27 464
16. Mám možnost ovlivnit dění ve škole 43 149 115 31 114 452
17. Mám dobrý pocit z toho, že moje dítě navštěvuje právě  tuto školu 244 176 9 0 18 447
18. Přivítám, když se moje dítě  na druhém stupni ZŠ bude povinně učit druhý cizí jazyk (prvním  povinným jazykem je angličtina) 206 87 98 33

NJ  107 IT 2 Fr 30
Lat 1    AJ 18  Šp 7    RJ 15

424

Zpracováno 7.3.2006 43,10% 37,39% 9,91% 3,15% 6,44%  

.