Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Vážení zákonní zástupci, 

oznamuji vám touto cestou, že na základě doporučení ministra zdravotnictví prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D., a souhlasného stanoviska zřizovatele vyhlašuji dne 25. 9. 2020 ředitelské volno.

Mimo provoz v tento den bude i školní družina.

Obědy jsou dětem odhlášeny. 

Omlouváme se za vzniklé komplikace. 

S pozdravem         Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k velmi špatné epidemiologické situaci jsme se rozhodli zrušit nadcházející třídní schůzky.

Veškeré důležité organizační informace obdržíte prostřednictvím e-mailové komunikace od třídních učitelů.

Děkujeme za pochopení. 

S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, 

od čtvrtka 10.9. bude na celém území ČR povinnost chránit si dýchací cesty ve vnitřních prostorách budov. 

Vybavte prosím vaše děti do školy 2 rouškami. 

Mimořádné opatření platí pro všechny osoby, které budou vstupovat do budovy školy. 

Od pátku 18.9. musí mít roušku nasazenou žáci 2. stupně také v učebnách. 

 

Děkujeme za spolupráci. 

                                                                         Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení žáci a zákonní zástupci, 

v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky Základní školy Přerov, U tenisu 4 ředitelské volno.

Jedná se o následující dva dny :

  • pondělí 16.11.2020

  • pátek 9.4.2021

Mimo provoz v tyto dny bude i školní družina.

Důvodem pro vyhlášení těchto dnů volna je školení celého pedagogického sboru v rámci DVPP a tudíž nelze zajistit běžný provoz školy a školní družiny.

 

S pozdravem                                                                Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení žáci, zákonní zástupci,

v úterý 1. září 2020 od 8:00 zahájíme nový školní rok. Úvodní hodina žáků 2. - 9. ročníku proběhne v době od 8:00 – 8:30.

S žáky a žákyněmi 1. tříd se poprvé setkáme v 9:00 před budovou školy, poté si vás paní učitelky odvedou do vašich tříd.

V případě nepříznivého počasí proběhne uvítání prvňáčků přímo ve třídách v budově školy.

Vzhledem k větší koncentraci rodičů a žáků, doporučujeme zákonným zástupcům chránit si dýchací cesty rouškou.

Provoz ŠD bude zajištěn první školní den do 16:00, ostatní dny pak do 16:30. 

Těšíme se na vás.

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení zákonní zástupci,

z důvodu zvýšení nákladů na potraviny dojde od 1. září ke změně cen obědů.

I. stupeň ZŠ – 7 – 10 let – 25 Kč

II. stupeň ZŠ – 11 – 14 let – 29 Kč

III. stupeň ZŠ – 15 – 18 let – 34 Kč

Cizí strávníci včetně zaměstnanců ZŠ – 80 Kč

Vedoucí školní jídelny prosí všechny rodiče, aby si zvýšili limity inkas na svých bankovních účtech.

Děkuji za spolupráci a pochopení.

                                                                    Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

V období prázdnin budou úřední dny vždy

každou středu od 8:00 - 11:00

 

Michal Pospíšil, ředitel školy

Seznam pomůcek pro školní rok 2020/2021 naleznete zde.