Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Seznam pomůcek pro školní rok 2020/2021 naleznete zde.

Vážení žáci, zákonní zástupci,

organizace závěru školního roku 2019/2020 bude vypadat následovně.

 

Organizace vzdělávání

1. stupeň

Vzdělávání bude probíhat ve stejném režimu a to do pondělí 29.6.2020

2. stupeň

Vzdělávání bude probíhat v běžném režimu a to do čtvrtku 25.6.2020. V pondělí 29.6.2020 budou z organizačních důvodů žáci 2. stupně zůstávat doma.

Učebnice

Učebnice se budou vybírat a rozdávat až v září. 
Výjimku tvoří žáci 9. ročníků a přijatí žáci na víceletá gymnázia. Vybírání od těchto žáků je v kompetenci třídního učitele. 
 
Školní družina

 

Provoz školní družiny bude zajištěn do 30.6. a to do 16:00.

 

Předávání vysvědčení

Slavnostní předání vysvědčení proběhne v úterý 30. června a to od 8:00 – 8:45. Předávání vysvědčení se mohou účastnit všichni žáci, nevztahuje se na ně limit 15 žáků ve skupině. Každý žák bude mít s sebou roušku. 

Žáci, kteří nebudou 30. června ve škole, si mohou vyzvednout vysvědčení o prázdninách v době úředních hodin. Vysvědčení nelze vydat dříve.

 

Ošetřovné

Berte prosím na vědomí, že pokud dítě navštíví školu v konkrétní den, nárok na výplatu ošetřovného za tento den zaniká.

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení zákonní zástupci, milí žáci

od 8. června je umožněna přítomnost žáků 2. stupně v budově naší školy.

Vzdělávání žáků bude probíhat dvakrát týdně a to pro žáky 6. - 8. ročníků.

Pro žáky 9. ročníků nebudeme z organizačních a prostorových důvodů výuku organizovat

Budova bude pro žáky zpřístupněna od 7:40 do 8:00. Do školy budou žáci vcházet hlavním vchodem a také bočním vchodem od Hotelu Fit. Před školou a v šatně se nebudou žáci zdržovat a plynule budou pokračovat do třídy.

Žáci jsou rozděleni do 16 skupin v rámci jednotlivých tříd. 

Podrobnější informace o začátku a konci vzdělávání či rozdělení do jednotlivých skupin obdrží všichni zákonní zástupci od jejich třídních učitelů.

Hygienické podmínky vzdělávání

 • každý žák bude s sebou mít ke vzdělávání minimálně 2 roušky a igelitový sáček na jejich uložení
 • roušku bude mít žák nasazenou při vstupu do budovy a ve společných prostorách
 • nošení roušek ve třídě(skupině) vždy vyhodnotí vyučující 
 • škola zajistí dezinfekci rukou a prostor pro všechny žáky a zaměstnance


Apeluji na zdravý rozum všech zákonných zástupců, že nebudou do školy posílat dítě, které vykazuje jakékoliv příznaky nemoci. V případě, že se takový žák ve škole objeví, bude izolován a škola bude okamžitě informovat rodiče, aby si takového žáka ze školy odvedl.

Součástí přihlášení ke vzdělávání je také čestné prohlášení, které musí podepsat zákonný zástupce a žák jej donese do školy v pondělí 8. června.

V případě, že žák do školy v době vzdělávání nepřijde, bude omluven předem zákonným zástupcem. 

Obědy nelze pro žáky 2. stupně zajistit

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde.

S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci

od 25. května je umožněna přítomnost žáků 1. stupně v budově naší školy. 

Dopolední výuka od 8:00 - 12:00 bude zaměřena na probírání a opakování učiva. Obsah učiva odpovídá látce probírané v distančním vzdělávání. 

Odpolední vzdělávání začíná ve 12:00 a končí v 16:00. Půjde o aktivity běžně provozované ve školní družině.  

Budova bude pro žáky zpřístupněna od 7:30 do 8:00. Do školy budou žáci vcházet hlavním vchodem a také bočním vchodem od Hotelu Fit. Před školou a v šatně se nebudou žáci zdržovat a plynule budou pokračovat do třídy. 

Žáci jsou rozděleni do 16 skupin pro dopolední výuku a 9 skupin pro výuku odpolední. 

Podrobnější informace o začátku a konci vzdělávání či rozdělení do jednotlivých skupin obdrží všichni zákonní zástupci od jejich třídních učitelů.

Hygienické podmínky vzdělávání

 • každý žák bude s sebou mít ke vzdělávání minimálně 2 roušky a igelitový sáček na jejich uložení 

 • roušku bude mít žák nasazenou při vstupu do budovy a ve společných prostorách

 • nošení roušek ve třídě(skupině) vždy vyhodnotí vyučující či vychovatel

 • škola zajistí dezinfekci rukou a prostor pro všechny žáky a zaměstnance


Apeluji na zdravý rozum všech zákonných zástupců, že nebudou do školy posílat dítě, které vykazuje jakékoliv příznaky nemoci. V případě, že se takový žák ve škole objeví, bude izolován a škola bude okamžitě informovat rodiče, aby si takového žáka ze školy odvedl. 

Součástí přihlášení ke vzdělávání je také čestné prohlášení, které musí podepsat zákonný zástupce a žák jej donese do školy v pondělí 25. května.  

V případě, že žák do školy v době vzdělávání nepřijde, bude omluven předem zákonným zástupcem. 

Žáka, který se ke vzdělávání nepřihlásil včas, nelze již později do žádné skupiny zařadit. 

Dětem budou obědy automaticky přihlášeny dle projeveného zájmu, v případě absence rodič obědy včas odhlásí (581 201 259).

Obědy se nevydávájí do vlastních jídlonosičů.

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde. 

S pozdravem  Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Ráda bych pozvala všechny rodiče s předškoláky, kteří u zápisu projevili zájem o sportovní třídu, na talentové zkoušky, na jejichž výsledku bude záviset přijetí dítěte do sportovní třídy.

Zkouška proběhne ve čtvrtek 28.5.2020 - chlapci od 16:00, dívky od 17:30 v tělocvičně ZŠ U tenisu 4. Předpokládané ukončení v 17:15 - hoši, 18:30 - dívky. Při samotném testování rodiče nebudou přítomni.

Příchod do tělocvičny bude umožněn plastovými dveřmi, z boku školy od hotelu JANA.

Dítě oblečte do sportovního oblečení (ideálně tričko a kraťase), vemte mu s sebou sálovou obuv a malé pití. Z hygienických důvodů nebude možno použít šatny. Při chladném počasí si odloží mikinu a tepláky společně s botami v tělocvičně.

Program testování bude vycházet z Kritérií výběru do spotrovní třídy 1.S. Na všechny se moc těšíme. 

Vemdula Maradová a její tým 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci

na závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku budou mít vliv tyto kritéria. 

Hlavními  kritérii budou

 • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)

 • snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů

Vedlejšími kritérii budou

 • podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky

 • podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci 1. stupně zúčastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou - v době od 25. května do 30. června 

 • hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

 • upřednostňovat budeme hodnocení komplexní před hodnocením sumativním

Výsledky hodnocení budou žákům oznámeny s dostatečným předstihem, aby měli případně dostatek času některé věci dodělat, či napravit. 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností týkajících se hodnocení se obracejte přímo na učitele daných předmětu.

Způsob předávání vysvědčení, které spadá na datum 30. června se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucích. O konkrétním postupu, včetně termínů,vás budeme informovat na našich webových stránkách.

S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Seznam budoucích prvňáčků přijatých do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020 najdete zde. 

Uvedení žáci v seznamu jsou přijati také do školní družiny. 

Vzhledem k velkému zájmu o sportovní třídu, proběhnou dodatečně talentové zkoušky.

V červnu plánujeme také schůzku s rodiči přijatých dětí. 

 O termínech a způsobu realizace vás budeme informovat později dle aktuálního vývoje mimořádného opatření.

Vážíme si vašeho zájmu o naši školu. 

Za vedení školy Mgr. Renata Stoklásková, Mgr. Michal Pospíšil

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, 

od 11. května je umožněna přítomnost žáků 9. ročníků na základní škole za účelem přípravy na jednotné přijímací zkoušky, které se budou konat v průběhu června.

Naše škola nabízí žákům 9. ročníků následující způsob vzdělávání :

Přítomnost žáků bude ohraničena na dobu od 8 - 14 hodin a proběhnou vždy dva bloky (90 minut) vzdělávání v českém jazyce a matematice a to 2 krát týdně.

Žáci budou rozděleni do 5 skupin a v každé skupině bude maximálně 15 žáků. Jednotlivé skupiny se nebudou potkávat a složení skupin se nebude měnit.

Třídy 9.AB budou rozděleny na 2 skupiny a do školy budou docházet v pondělí a ve středu v době od 8:00 - 12:00.
Třídy 9.CS budou rozděleny na 3 skupiny a do školy budou docházet v úterý a ve čtvrtek v době od 8:00 - 14:00. 

Hygienické podmínky vzdělávání

 • každý žák bude s sebou mít ke vzdělávání minimálně 2 roušky a igelitový sáček na jejich uložení
 • roušku bude mít žák nasazenou při vstupu do budovy a ve společných prostorách
 • nošení roušek ve třídě(skupině) vždy vyhodnotí vyučující
 • škola zajistí dezinfekci rukou a prostor pro všechny žáky a zaměstnance

 

Škola bude v dané dny otevřena vždy od 7:30 a pro 5. skupinu v úterý a ve čtvrtek také od 9:30. Před školou a v šatně se žáci  nebudou zdržovat a plynule budou pokračovat do třídy. Ve třídě se také převléknou a přezují. 

Apeluji na zdravý rozum všech zákonných zástupců, že nebudou do školy posílat dítě, které vykazuje jakékoliv příznaky nemoci.  V případě, že se takový žák ve škole objeví, bude izolován a škola bude okamžitě informovat rodiče, aby si takového žáka ze školy odvedl.


Součástí přihlášení ke vzdělávání je také čestné prohlášení, které musí podepsat zákonný zástupce a žák jej donese do školy v pondělí 11. května. Bez čestného prohlášení žáka do školy nemůžeme vpustit.  

V případě, že žák do školy v době vzdělávání nepřijde, bude omluven předem zákonným zástupcem.

Stravování žáků bude v kompetenci zákonných zástupců. 

 
S pozdravem 
 
Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy