Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Vážení žáci, milí rodiče

vzhledem k tomu, že dnes MŠMT oznámilo, že školy zůstanou zavřené pravděpodobně do poloviny května, rozhodli jsme se jako škola vytvořit školní gmailové adresy pro všechny žáky 2. stupně. 

Způsob prvního přihlášení do gmailu je následující. 

 1) Zadejte do prohlížeče adresu  mail.zstenis.net

2) Přihlašovací jméno je ve tvaru : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

                                           Heslo : rodné číslo bez lomítka a počáteční nuly

 

Příklad :  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.          heslo : 505125685

 

Po přihlášení vás gmail automaticky vyzve ke změně hesla

Tímto způsobem budeme moci efektivněji komunikovat na úrovni žák - učitel, žák - žák a nebo i žák - třída - učitel. 

Abychom svou komunikaci neomezovali pouze na e-mail, budou někteří učitelé využívat aplikace Google Učebna a Google Meet. 

Prosím všechny žáky a rodiče o součinnost při prvním přihlášení. 

Děkuji a zdravím.

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení rodiče, milí žáci.

Vzhledem k mimořádným opatřením a uzavření naší školy budeme na tomto místě postupně doplňovat materiály k samostudiu a úkoly pro naše žáky.

Žádáme všechny žáky k zodpovědnému přístupu ke vzdělávání v této složité situaci. Kdykoliv se můžete obrátit na své vyučující prostřednictvím emailů, které naleznete v záložce ZAMĚSTNANCI kliknutím na dané jméno.

Veškeré školní akce se po dobu uzavření školy ruší.

MATERIÁLY K SAMOSTUDIU

Vážení zákonní zástupci,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnicví je ode dne 11. března 2020 zákaz osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání ve škole a školských zařízení. Zákaz platí do jeho odvolání.

Obědy budou dětem během mimořádného opatření automaticky odhlášeny

Zákonní zástupci dětí do 10-ti let si mohou ve škole vyzvednout tiskopisy na ošetřovné.

Z důvodu vyhlášeni stavu nouze se od pátku 13.3. zastavuje také provoz tělocvičen pro kluby a veřejnost. 

Evaluace školy formou dotazníkového šetření se odkládá na neurčito. 

Akce ŠKOLNÍ VEČÍREK (17. dubna) a ŠKOLNÍ BESÍDKA (7. května) jsou z důvodu mimořádného opatření zrušeny.  

Sběrné dvory pro sběr starého papíru jsou do odvolání uzavřeny.

Úřední hodiny v týdnu od 20.4 - 1.5.2020 - 8:00 - 12:00

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným událostem budou letošní zápisy do 1. tříd probíhat bez přítomnosti dětí v termínu od 15. 4. do 30. 4. 2020. Přihlášku v tomto termínu je tedy možné doručit do školy následujícími způsoby :

1) do datové schránky školy : ebxwgyj

2) e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail)

3) poštou

4) osobním podáním po telefonické domluvě na konkrétní termín, aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob ve škole, 581 701 614, 606 786 286

Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít 3 první třídy, z toho jednu sportovní třídu.

Formuláře žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a žádosti o odklad:

  1. Vyplňte online formulář na tomto místě (dostupný od 15. dubna do 30. dubna 2020)
  2. Po jeho odeslání Vám bude doručeno potvrzení na email včetně předvyplněné přihlášky
  3. Pokud žádáte o odklad školní docházky, do emailu Vám bude doručen i formulář žádosti o odklad povinné školní docházky
  4. Vyplněné přihlášky podepište a doručte do školy některou z výše uvedených možností

Rodiče, kteří zvažují odklad povinné školní docházky svého dítěte, doloží ideálně k zápisu vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny (581 217 760) a odborného lékaře. 

Informace o zápisu do 1. tříd

Kritéria výběru do sportovní třídy 1.S

Desatero pro rodiče

Jak pomoci svým dětem před nástupem do školy

Vážení zákonní zástupci, 

v následujícím odkazu naleznete přípis vedoucí oddělení protiepidemického Přerov, KHS Olomouckého kraje, Mgr. Evy Bernardové ve věci "Co dělat, pokud jste se vrátili z Itálie - z následujících míst."

Jednoduchý návod jak postupovat naleznete ZDE.

S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení rodiče,

i letos se naše škola účastní projektu TSMPr - 7. ročníku soutěže ve sběru papíru, která probíhá v tomto školním roce od  1.10.2019 do 15.5.2020..

V areálu naší školy se sběr starého papíru uskuteční 3. – 6. března 2020

Ke škole bude přistaven kontejner, do kterého můžete odevzdávat sběr ve dnech:

úterý až pátek od 7.00 - 8.00h, v úterý pak i od 14.00 – 16.00h

 

Berte prosím na vědomí tuto informaci od Technických služeb města Přerova. 

Z důvodu radikálního snížení výkupních cen papíru na trhu v České republice jsme nuceni v rámci projektu Sběr papíru v základních a mateřských školách přistoupit ke snížení výkupních cen této suroviny : 

S platností od 1. ledna 2020 budou výkupní ceny pro ZŠ upraveny následovně : 

0,80 Kč za kilogram odevzdaného papíru v areálu školy

1,00 Kč za kilogram odevzdaného papíru ve sběrných dvorech

Odevzdaný papír bude obsahovat pouze časopisy, noviny a knihy.

V případě, že bude papír obsahovat lepenku a karton, nebude za něj vyplacena cena a nebude započítán do soutěže. 

TSMPr si také vyhrazují právo nepřevzít karton a lepenku v rámci svozu z areálu ZŠ

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení žáci a zákonní zástupci,

rád bych touto cestou uklidnil všechny naše studenty, rodiče a také širokou veřejnost, že v rámci  projektu Edison nehrozí naší škole žádné nebezpečí ve spojitosti s nákazou koronavirem.

Berte prosím na vědomí tyto 3 zásadní informace :

1) Stážistka Victoria pochází z provincie Peking, nikoliv Wu-chan

2) V Evropě je již 21 dní a inkubační doba nemoci je 2 – 14 dní. V době, kdy nemoc propukla v její provincii, byla již v ČR. Victoria se v současné době těší dobrému zdraví.

3) Není zatím zaznamenán jediný případ, že by nemoc zasáhla děti, které dosáhly věku 15 let a méně.

Byl bych také rád, abychom společně naplnili hlavní smysl celého projektu, což je odstranění bariér a předsudků vůči lidem z odlišného kulturního a sociálního prostředí.

Věřím, že všichni přispějeme k tomu, že se zde naše stážistky budou cítit dobře a na naši republiku budou vzpomínat s úctou a respektem.

S pozdravem

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Ve dnech 9. - 16. února 2020 proběhne na naší škole projekt EDISON, který organizuje společnost AIESEC. Na škole budou po dobu jednoho týdne působit anglicky mluvící stážisté z různých zemí světa (Polsko, Čína, Indonésie), v rámci hodin angličtiny budou probíhat workshopy na různá témata a hlavně se studenti aktivně zapojí do konverzace v angličtině.

Bližší informace o našich stážistech naleznete v těchto odkazech : 

Wilda - Indonésie

Shaq Qi (Victoria) - Čína

Hlavním smyslem projektu EDISON je spojovat mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

                                                       Magda Churdárková, vedoucí projektu EDISON