Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


V období prázdnin budou probíhat úřední dny vždy

každou středu od 9:00 - 11:00

Současně upozorňujeme návštěvníky, že od 1.7.2018 budou u nás na škole probíhat stavební práce v prostoru hlavního vstupu do budovy. Využijte tedy prosím bočního (služebního) vchodu a dbejte zvýšené opatrnosti. 

Michal Pospíšil, ředitel školy

Všem žákům naší školy přejeme příjemné prožití letních prázdnin, rodičům, zaměstnancům a přátelům naší školy vydařenou dovolenou. 

S žáky se znovu rádi uvidíme 3. září 2018 při zahájení nového školního roku.

 

Vaše Škola.

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat dne 12. června v 16 hodin ve školní jídelně.

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), které nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 


Nová právní úprava zavádí institut pověřence. Pověřencem pro naši základní školu je Ing. Renata Lounová, tel. 581268135, mobil 728377766.

Bližší informace: Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážení rodiče,

i přes náš včasný požadavek a příslib VZP o uzavření smlouvy s naší školou, nám dne 4. 5.  2018 VZP oznámila, že pro letošní rok již došlo k vyčerpání finančního limitu v rámci projektu "Za zdravým vzduchem 2018" , které umožňuje čerpání příspěvku na tuzemské ozdravné pobyty.

V případě dotazů se obracejte, prosím, přímo na zdravotní pojišťovnu.

Seznam žáků přijatých do 1.S  ve školním roce 2018/2019 najdete zde.

Seznam budoucích prvňáčků přijatých do 1. ročníku ve školním roce 2018/2019 najdete zde.

Výsledky voleb do Školské rady ZŠ Přerov, U tenisu 4, z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy pro volební období 1. 3. 2018 - 28. 2. 2021 naleznete ZDE