Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Slavnostní zahájení školního roku se uskuteční 4. září 2017:
  • pro žáky 2. - 9. ročníku v 8:00
  • prvňáčky  přivítáme  v 9:00  před školou

V letošním školním roce se do sběru starého papíru zapojilo 397 žáků naší školy. Celkem nasbírali 50 330 kg. Takovým množstvím sesbíraného papíru jsme se v soutěži škol zřizovaných MMP  zařadili na 3. místo. 

Ve sběru baterií se naše škola umístila na krásném 2. místě s množstvím 309 kg, což činí 0,468 kg na žáka.

Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili a podílí se tak aktivně na ochraně životního prostředí.

Prohlédněte si podrobné výsledky

Dne 7.6.2017 se v Mervartově síni přerovského zámku již počtrnácté uskutečnilo předávání sošek Scholar. Město Přerov takto oceňuje šikovné žáky z přerovských škol.

Letos si z naší školy sošku odnesly tři dívky -  Martina Hadwigerová ze třídy V.A, Kateřina Šínová a Andrea Palinková obě ze třídy IX.S.

Děvčatům za ocenění blahopřejeme a přejeme jim, aby byly úspěšné i nadále.

 

Milí rodiče,

termín výběrů do 1.S pro chlapce byl přesunut. Talentové zkoušky pro všechny zájemce o sportovní třídu bude v úterý 9. května 2017 od 16:00

Ve školním roce 2017/2018 otevíráme v rámci projektu Sportovní škola zaměřená na všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků další sportovní třídu na prvním stupni - třídu 1.S.

Děti ve sportovních třídách na prvním stupni mají v rámci povinné výuky 3 hodiny tělesné výchovy a dále je dětem nabízena jedna hodina sportovních aktivit. Specialitou a nespornou výhodou je, že program vyučovacích hodin i dalších aktivit zaměřených na sport organizuje trenérka gymnastiky a volejbalu po boku s paní učitelkou třídní. Lze tedy realizovat výuku v menších skupinách a odborný i individuální přístup je samozřejmostí.

Podívejte se na krátké video jak výuka tělesné výchovy dětí ve sportovních třídách vypadá.

Pokud budete mít zájem o zařazení vašeho dítěte do sportovní třídy, zaškrtněte u zápisu v zápisovém listu tuto skutečnost.

 

 

V hodině ruského jazyka jsem žákům 8. a 9. tříd navrhla, že by se mohli zapojit do akce, která nás bude stát jen trošku času a přitom může udělat velikou radost. Většina žáků s nadšením souhlasila. Jediným úkolem bylo přinést si do školy hezkou pohlednici.