Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Nabídka pracovních míst: Hledáme zástup do školní družiny od 19. října asi na 6 týdnů

24. 9. od 16 h: Třídní schůzky 2., 3., 5. - 9. tříd - ZRUŠENO

V úterý 26. listopadu se dostalo celé 3. patro a část patra druhého do projektové nálady. Téma je zcela jasné – Cesta kolem světa. Úkolem všech tříd 7. - 9. ročníku vytvořit co nejvěrohodnější prezentaci vylosovaného státu.

Návštěvníci dne otevřených dveří tak mohli zavítat do Ruska, Itálie, ochutnat dobroty z Řecka, Indie, seznámit se s kulturou Německa, Číny, detailně si prohlédnout vlajku Brazílie, Slovenska a dozvědět se vše o zajímavostech Egypta či USA. Všechny třídy se zhostily tohoto nelehkého úkolu skvěle a většinu našich žáků je potřeba moc pochválit.

Děkuji také Vendule, Pavle a Gábině za tento skvělý nápad a všem třídním a netřídním učitelům za aktivní podporu jednotlivých tříd. Foto zde.