Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Ozdravný pobyt žáků 4. tříd se ruší

V týdnu od 21.-25.10.2013 se uskutečnil tradiční podzimní sběr papíru naší školy. Stejně jako v předcházejících ročnících se sběru zúčastnili žáci všech tříd prvního i druhého stupně. Nejvíce papíru 3 451,5 kg zajistila třída 4.C, čemuž přispěl významně i Patrik Němec s 1 666 kg. Celkem 376 žáků tak do kontejnerů nasbíralo 33 235,5 kg papíru.

Starý papír je důležitou surovinou pro recyklaci, díky které mohou být ušetřeny krásné lesy naší přírody před kácením. Jedna tuna sběrového papíru ušetří asi 17 stromů v lese. Naším sběrem jsme tedy ušetřili 565 stromů, což je pořádný kus lesa. Sběr papíru má pro školu i ekonomický význam, a to jako významný zdroj pro KRPŠ.

Proto je potřeba poděkovat všem, co se sběru zúčastnili a donesli alespoň malý balíček papíru, rodinám žáků, kteří soustavně zajišťují papír, ale i babičkám, dědečkům, sousedům... Děkuji také vybraným žákům 9. ročníků, kteří pomáhali našim školníkům při organizaci.

Podrobné výsledky sběru, si můžete prohlédnout zde.

Ing. Vít Křístek