Vytisknout

V týdnu od 18.11 do 22.11. proběhla další část pohybového programu, který naše škola připravila pro mateřské školky. V této části přicházely děti s paní učitelkami na návštěvu k nám do gymnastické haly. Byl pro ně nachystaný program, aby se děti rozkoukaly v tělocvičně, vyzkoušely odpružený koberec a gymnastické nářadí, které tato hala nabízí.

Návštěvy se účastnily 3 trenérky gymnastiky, které sledovaly úroveň pohybových schopností a dovedností dětí.

Celkem naši halu zatím navštívilo 7 skupinek z 6 mateřských školek, což dohromady dalo 150 dětí převážně předškolního věku. Z rozzářených očí, úsměvů na tváři i závěrečného zhodnocení s každou skupinkou můžeme říci, že děti i paní učitelky byly spokojené a návštěvu si patřičně užily. Krom zážitků si každé dítě odneslo pamětní medaili na tuto akci .