Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Ozdravný pobyt žáků 4. tříd se ruší

Nevšední zkušenosti žáků 8. ročníku ze školy dřívější doby

V pátek 22. 11. a 13.12.2013 navštívily třídy 8.B a 8.A Muzeum Komenského vthumb_muzeum.jpeg Přerově, kde žáci absolvovali edukační program s názvem "Historie českého školství", ze kterého si odnesli nečekané zážitky. Zkusili si napsat krasopisně své jméno, zjistili, že žáci byli dříve známkováni za rychlost čtení, kdy podle ročníku museli přečíst určitý počet slov za minutu a také si z textu zapamatovat určité údaje. Vyzkoušeli si tresty jako klečení na hrachu, fazolích či použití rákosky nebo sezení v oslovské lavici. Žákům se program líbil, brali to jako oživení výuky....
Zapsala Eva Skopalíková