Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Ozdravný pobyt žáků 4. tříd se ruší

thumb_ucebny_06.jpg V úterý 26. listopadu v odpoledních hodinách, kdy už bývá ve školních budovách spíše klidněji, naše škola ožila.

Chodbami proudily skupinky rodičů s dětmi, prarodičů, bývalých i současných žáků školy a dalších návštěvníků. Školu si přišlo prohlédnout více než 300 lidí.

Ve třídách, v odborných učebnách, v družině, v tělocvičnách i na chodbách probíhala řada zajímavých aktivit. Dělaly se pokusy, vařilo se, tančilo, cvičilo, zpívalo, vyrábělo...

Nejmenší děti, které se do školy přišly podívat poprvé, si mohly vyzkoušet cvičení na nářadí, práci s interaktivní tabulí, s počítači a také usednout do školní lavice.

Všem návštěvníkům za jejich přízeň děkujeme.

Nakoukněte do tělocvičny, kuchyňky, odborných učeben, hudebny, počítačové učebny, družiny a tříd. Prohlédněte si interiér školy a činnost zájmových kroužků.