Vytisknout

Zazpívali jsme si u stromečku.

20. prosince proběhlo vystoupení pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Skopalíkové a dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Přivřelové tak jako každý rok. Děti 1. - 6. tříd i se svými třídními učiteli si přišly zazpthumb_dsc_0049_1.jpg ívat vánoční písničky a koledy. A tak jsme se všichni naladili vánoční atmosférou. Všem přejeme pěkné Vánoce