Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Ozdravný pobyt žáků 4. tříd se ruší

Ve středu 10. září se žáci nově spojené třídy 9.S zúčastnili adaptačního programu.

 Po několikakilometrové procházce plné vtipů a hádanek je čekaly soutěže a turnaj v přehazované a nohejbalu na hřištích areálu Laguna. Mezi jednotlivými soutěžemi si děti samy připravily na ohni oběd.