Základní škola Přerov, U Tenisu 4

V sobotu 4. října 2014 jsme v Libosadu Malý Noe na Čekyňském kopci vysadili okrasnou třešeň. Strom zakoupilo KRPŠ a pedagogové naší školy. Zakoupením stromu jsme přispěli na pomoc dětem žijícím a vyrůstajícím bez náležité rodičovské péče.

 

Den se vydařil. Počasí nahoře na kopci bylo lepší než dole v Přerově, občas vysvitlo i sluníčko.  Akce byla spojena s pochodem Po stopách lovců mamutů. Sešly se především děti z nižších ročníků, převážně prvňáčci s celými rodinami, takže s lopatou měl kdo pracovat. V podstatě jsme byli jediná větší výprava a jediná škola, která strom sázela. Celou akci zahájil primátor města Přerova, promluvil člen správní rady Nadace Malý Noe, zazpívaly děti z dětského domova v Přerově. Po malém občerstvení, které udělalo radost nejen dětem, jsme se přesunuli k našemu stromu č.75. Vše bylo přichystáno - strom s balem stál v jámě, vedle ležela vykopaná hlína a hromádka mulče. Vyslechli jsme si radu odborníka, jak správně o strom pěčovat, poté pronesl pár slov náš pan ředitel. Dali jsme se do práce, všichni malí i velcí se střídali u lopaty a díru zasypali. Odborně nám asistoval  pan učitel Křístek, hlínu udusával, zarovnával... Přišel za námi i pan primátor a zastavil se u nás také současný ministr zemědělství, oba neodmítli pozvání ke společné fotografii. Dostali jsme certifikát, který bude ve škole uložen mezi dalšími významnými oceněními. Možná budeme i v televizi, natáčela zde i Kabelová televize Přerov.


Děti byly velmi spokojené, mnohé ještě nikdy neměly možnost něco sadit, tak to byl pro ně zážitek. Slíbili jsme si, že se budeme ke stromu pravidelně vracet a dívat se, jak nám roste. Až budou tito prvňáčci za 9 let opouštět školu, bude z něho již statný strom, jedna plíce Přerova, jak řekl moderátor celé akce. Děkujeme všem, kteří přišli a naši akci podpořili.
Všechny fotografie si můžete prohlédnout zde.