Vytisknout

V sobotu 4. října 2014 jsme v Libosadu Malý Noe na Čekyňském kopci vysadili okrasnou třešeň. Strom zakoupilo KRPŠ a pedagogové naší školy. Zakoupením stromu jsme přispěli na pomoc dětem žijícím a vyrůstajícím bez náležité rodičovské péče.

strom1.jpg

 

Den se vydařil. Počasí nahoře na kopci bylo lepší než dole v Přerově, občas vysvitlo i sluníčko.  Akce byla spojena s pochodem Po stopách lovců mamutů. Sešly se především děti z nižších ročníků, převážně prvňáčci s celými rodinami, takže s lopatou měl kdo pracovat. V podstatě jsme byli jediná větší výprava a jediná škola, která strom sázela. Celou akci zahájil primátor města Přerova, promluvil člen správní rady Nadace Malý Noe, zazpívaly děti z dětského domova v Přerově. Po malém občerstvení, které udělalo radost nejen dětem, jsme se přesunuli k našemu stromu č.75. Vše bylo přichystáno - strom s balem stál v jámě, vedle ležela vykopaná hlína a hromádka mulče. Vyslechli jsme si radu odborníka, jak správně o strom pěčovat, poté pronesl pár slov náš pan ředitel. Dali jsme se do práce, všichni malí i velcí se střídali u lopaty a díru zasypali. Odborně nám asistoval  pan učitel Křístek, hlínu udusával, zarovnával... Přišel za námi i pan primátor a zastavil se u nás také současný ministr zemědělství, oba neodmítli pozvání ke společné fotografii. Dostali jsme certifikát, který bude ve škole uložen mezi dalšími významnými oceněními. Možná budeme i v televizi, natáčela zde i Kabelová televize Přerov.

strom3.jpg strom4.jpg strom5.jpg

strom6.jpg strom7.jpg strom8.jpg


Děti byly velmi spokojené, mnohé ještě nikdy neměly možnost něco sadit, tak to byl pro ně zážitek. Slíbili jsme si, že se budeme ke stromu pravidelně vracet a dívat se, jak nám roste. Až budou tito prvňáčci za 9 let opouštět školu, bude z něho již statný strom, jedna plíce Přerova, jak řekl moderátor celé akce. Děkujeme všem, kteří přišli a naši akci podpořili.
Všechny fotografie si můžete prohlédnout zde.