Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Ozdravný pobyt žáků 4. tříd se ruší
V pátek 16. května 2014 se na ZŠ Za mlýnem uskutečnila soutěž hlídek mladých zdravotníků 1. a 2. stupně základních škol, kterou pořádal Český červený kříž. Naše škola, jako jediná z Přerova, soutěžila v kategorii 1. stupně ZŠ. hlídka v soutěži Mladý zdravotník

Žáci se snažili co nejlépe ukázat znalosti a dovednosti, které získávali po celý školní rok ve zdravotním kroužku. Pět nejlepších zdravotníků bylo vybráno do zdravotní hlídky na soutěž.

Soutěžní disciplíny byly:

  • praktické provedení první pomoci standartním materiálem
  • praktické provedení první pomoci improvizovaným materiálem
  • doprava postižených
  • obvazová technika

Naše škola se umístila na 3. místě ze šesti hlídek 1. stupně. Zvítězila hlídka ze ZŠ Želatovice.

Složení hlídky ZŠ U tenisu - 4.-5.třídy: Adéla Klčová, Anna Gardiánová, Tereza Kadlecová, Roman Flašar, Veronika Plevová

I když není jednoduché poskytnout první pomoc při jakékoli nehodě, osobnost zachránce a jeho přístup je vždy nejdůležitější. 

                                                     Vladimíra Zapletalová