Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Ozdravný pobyt žáků 4. tříd se ruší

Soutěž páťáků v anglickém jazyce proběhla ve třech kolech.
1. kolo - poslech
2. kolo - písemný test s výběrem odpovědi
3. kolo - rozhovor a popis obrázku
V každém kole mohli žáci získat 20 bodů.

Umístění:
1. místo Nina Maria Poliačiková 57 bodů
2. místo Kateřina Galnorová 41 bodů
3. místo Johana Pfeilerová 39 bodů

Fotografie děvčat