Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

17. - 21. února: Troják - LVK - 1.S, 2.S, 3.AB, 4.AB, 5.AB
17. - 21. února: Hraběšice LVK 7.A,B
3. března od 16 h: Třídní schůzky + schůze důvěrníků KRPŠ
3. - 6. března: Sběr papíru
17. března od 16 h: Školička nanečisto (pro budoucí prvňáčky)

Uveřejňování smluv se řídí zákonem č.340/2015 Sb. - zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

odkaz na Registr smluv

 

Škola zapojena v projektech

 

Rok 2019

 

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2021-2022

 

Rok 2018

 

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021

 

 

Rok 2017

 

Účetní závěrka za rok 2017

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha

 

Schválený rozpočet radou města Přerova a zastupitelstvem města Přerova dne 15.12.2017 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020

 

Rok 2016

 

Účetní závěrka za rok 2016

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha

Učebnice 2016 

kupní smlouva 

Po roce je z Tenisáčku Tenisák 2016/17

Kupní smlouva 

Tenisáček na ozdravném pobytu 2015/2016

Kupní smlouva

Rok 2015

 

Účetní závěrka za rok 2015

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha

Učebnice 2015

Kupní smlouva

Rok 2014

 

Účetní závěrka za rok 2014

rozvaha
výkaz zisku a ztráty
příloha

Ostatní

 

Zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky

Kupní smlouva

Dodávka elektřiny

Kupní smlouva